Bộ nhận diện thương hiệu đầy đủ gồm những gì?

Ở bài trước tôi đã giới thiệu những khái niệm cơ bản về bộ nhận diện thương hiệu là gì? Trong bài viết này, chúng ta cùng tìm hiểu thêm trong 1 bộ nhận diện đầy đủ thường gồm những gì?

Vậy bộ nhận diện đầy đủ gồm những gì?

  1. Về yếu tố màu sắc và thiết kế logo nhận diện thương hiệu
  2. Về thiết kế bộ nhận diện bao bì sản phẩm
  3. Về thiết kế bộ nhận diện văn phòng, các ấn phẩm văn phòng
  4. Về thiết kế bộ nhận diện marketing (online và truyền thống)
  5. Về thiết kế bộ nhận diện thương hiệu ngoài trời

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *